URZĄD SKARBOWY

 

ZUS

  • Z-3: zaświadczenie płatnika składek - osoby zatrudniające pracowników,
  • Z-3b: zaświadczenie płatnika składek - osoby prowadzące działalność gospodarczą,

 

SPRZEDAŻ

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

MAGAZYN

  • Spis z natury: inwentaryzacja roczna towarów i materiałów w magazynie,
  • MM: przesunięcie międzymagazynowe,
  • PZ: przychód zewnętrzny,
  • RW: rozchód wewnętrzny,

 

UMOWY SPÓŁEK

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 


KADRY I PŁACE

 

 

 

 

UMOWY