WZORY DOKUMENTÓW - AKTYWNE FORMULARZE

  • Druki IPS: darmowy program pozwalający na wypełnienie aktualnych deklaracji ZUS, US, KRS i innych,

 

URZĄD SKARBOWY

 

ZUS

  • Z-3: zaświadczenie płatnika składek - osoby zatrudniające pracowników,
  • Z-3a: zaświadczenie płatnika składek - osoby prowadzące działalność gospodarczą,

 

SPRZEDAŻ

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

MAGAZYN

  • Spis z natury: inwentaryzacja roczna towarów i materiałów w magazynie,
  • MM: przesunięcie międzymagazynowe,
  • PZ: przychód zewnętrzny,
  • RW: rozchód wewnętrzny,

 

SPÓŁKI

 

 

 

 


KADRY I PŁACE

 

 

 

 

 

UMOWY