You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOREKTA VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH FAKTUR PO 90 DNIACH


Data publikacji: 01-01-2019

Od 01-01-2019 skróceniu ulega okres po upływie którego dłużnik zobowiązany jest do dokonania korekty podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur ze 150 dni do 90 dni licząc od dnia płatności określonego na fakturze. Aby uniknąć konieczności dokonywania korekt VAT zalecane jest regulowanie zobowiązań w terminach płatności określonych na fakturach.


Biuro nie prowadzi bieżącego monitoringu zaległych płatności. W celu realizacji obowiązku dokonania korekty prosimy o zgłaszanie przeterminowanych zobowiązań po upływie 90 dni od dnia płatności określonego na fakturze.Powrót