You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obniżone składki ZUS


Data publikacji: 01-01-2019

Możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 30 krotności minimalnego wynagrodzenia (dla 2018 jest to kwota 63 tyś zł). W przypadku, gdy działalność była prowadzona tylko przez część roku przy wyliczaniu progu należy zastosować proporcję (63000 / 365 dni x ilość dni w których prowadzona była działalność). Obniżone składki dotyczą wyłącznie składki na ub. społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa). Z obniżonych składek ZUS można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcznego okresu prowadzenia działalności.

Warunki skorzystania z obniżonych składek ZUS:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody za poprzedni rok nie przekroczyły limitu w wysokości 30 krotności minimalnego wynagrodzenia
 • nie spełniasz warunków do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS
 • w poprzednim roku działalność była prowadzona przez co najmniej 60 dni
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności (np: jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej sp. z o.o.)
 • nie świadczysz usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy (w bieżącym lub poprzednim roku)
 • Sposób wyliczenia obniżonej składki ZUS:

  przeciętny miesięczny przychód: (PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ZA UBIEGŁY ROK / LICZBA DNI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W UBIEGŁYM ROKU) X 30

  podstawa składek ZUS: PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY PRZYCHÓD X 0,5083 (współczynnik)

  Wyliczona podstawa składek nie może być niższa niż podstawa dla preferencyjnych składek ZUS, jeśli jest, za podstawę przyjmuje się podstawę dla składek preferencyjnych ZUS.


  Osoby kontynuujące działalność powinny podjąć decyzję o skorzystaniu z obniżonych składek do 08-01-2019r.

  Korzystanie z obniżonych składek ZUS jest dobrowolne. Biuro nie weryfikuje prawa do skorzystania z obniżonych składek ZUS.

  Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z tej możliwości prosimy o powiadomienie Biura o tym fakcie składając dyspozycję na adres: dokumenty@7plusplus.pl


  Więcej na temat obniżonych składek na stronie ZUS


  Powrót