You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY 4%


Data publikacji: 01-01-2019

Dotyczy osób fizycznych, których suma rocznych dochodów przekroczy limit 1 mln zł. Wysokość podatku wynosi 4% a sam podatek naliczany będzie od nadwyżki dochodów ponad wskazany limit. Opodatkowaniu podlega suma większości źródeł dochodu (stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, niektóre dochody kapitałowe). Termin zapłaty podatku to 30 kwiecień roku następującego po roku podatkowym (pierwszy termin zapłaty podatku za 2019r. to 30-04-2020).


Powrót