You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opodatkowanie przychodów z walut wirtualnych - stawka 19%


Data publikacji: 01-01-2019

Zmiany obejmują podatników podatku CIT (osoby prawne) i podatników podatku PIT (osoby fizyczne).

Sprzedaż kryptowalut klasyfikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych (PIT) lub zysków kapitałowych (CIT)

Przychody z kryptowalut będą jednoznacznie kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych i nie będą mogły być łączone z innymi źródłami przychodów (np.: przychody z działalności gospodarczej, przychody z działalności innej niż zyski kapitałowe). Oznacza to, że przychody z kryptowalut będą opodatkowane odrębnie, a zysk i strata osiągane z tego tytułu nie będą wpływać na wynik osiągany z pozostałej działalności.

Przychody z kryptowalut mają być rozliczane w odrębnych zeznaniach podatkowych.

Stawka podatku właściwa dla przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych to 19%.


Powrót