You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Minimalne wynagrodzenie brutto 2019


Data publikacji: 01-01-2019

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019

  • Od 01-01-2019 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 2250 zł brutto.

  • Minimalna stawka godzinowa w 2019

  • Od 01-01-2019 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 14,70 zł brutto.

  • Powrót