You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MAŁY ZUS PLUS


Data publikacji: 01-12-2019, aktualizacja 02-01-2020.

Możliwość skorzystania z małego ZUS-u dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tyś. zł. W przypadku, gdy działalność była prowadzona tylko przez część roku przy wyliczaniu progu należy zastosować proporcję (120000 / 365 dni x ilość dni w których prowadzona była działalność). Małe składki ZUS dotyczą wyłącznie składki na ub. społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa). Z małego ZUS plus można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Ulga dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez okres co najmniej 60 dni.

Warunki skorzystania z obniżonych składek ZUS:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody za poprzedni rok nie przekroczyły limitu w wysokości 120 tyś zł
 • nie spełniasz warunków do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS
 • w poprzednim roku działalność była prowadzona przez co najmniej 60 dni
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności (np: jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej sp. z o.o.)
 • nie świadczysz usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy (w bieżącym lub poprzednim roku)
 • Sposób wyliczenia obniżonej składki ZUS:

  przeciętny miesięczny przychód: (PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ZA UBIEGŁY ROK / LICZBA DNI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W UBIEGŁYM ROKU) X 30

  podstawa składek ZUS: PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY PRZYCHÓD X 0,5 (współczynnik)

  Wyliczona podstawa składek nie może być niższa niż podstawa dla preferencyjnych składek ZUS, jeśli jest, za podstawę przyjmuje się podstawę dla składek preferencyjnych ZUS.


  Osoby kontynuujące działalność powinny podjąć decyzję o skorzystaniu z obniżonych składek do 29-02-2020r.

  Korzystanie z obniżonych składek ZUS jest dobrowolne. Biuro nie weryfikuje prawa do skorzystania z obniżonych składek ZUS.

  Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z tej możliwości prosimy o złożenie odpowiedniej dyspozycji na adres: l.pluta-popis@7plusplus.pl najpóźniej do 20-02-2020. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje sporządzenia przez Biuro dokumentów zgłoszeniowych w ustawowym terminie, co skutkować może brakiem możliwości skorzystania z ulgi.  Porosimy o zapoznanie się z pełnym brzmieniem przepisów oraz szczegółowym poradnikiem: MAŁY ZUS I MAŁY ZUS PLUS.


  Powrót