You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY DO PRZELEWÓW PIT, CIT, VAT


Data publikacji: 01-12-2019

Termin wejścia w życie: 01-01-2020

Od 01-01-2020 wpłaty podatku z tytułu PIT, CIT, VAT należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego. Mikrorachunek podatkowy służy wyłącznie do wpłat podatku PIT, CIT, VAT. Wpłaty z innych tytułów podatkowych należy dokonywać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych.

Dotychczasowe rachunki bankowe do rozliczeń PIT, CIT, VAT zostaną wyłączone w dniu 31-12-2019. Od 01-01-2020 należności podatkowe z tych tytułów należy wpłacać już na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Tu sprawdzisz swój numer mikrorachunku podatkowego: Generator mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek podatkowy będzie zawierał Twój numer NIP lub PESEL, łatwo więc zweryfikujesz jego poprawność.


Zasady rozliczania wpłat na mikrorachunek podatkowy

  • W przypadku braku zaległości podatkowych - podatnik będzie mógł określić jaki typ zobowiązania chce rozliczyć, jeśli tego nie uczyni, wówczas płatność rozliczy zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie wymagalności.
  • W przypadku istnienia zaległości podatkowych - wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności (bez względu na rodzaj podatku).

  • Powrót