You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KAS FISKALNYCH


Data publikacji: 01-12-2019

Faktury do paragonów wyłącznie zawierających numer NIP nabywcy

Termin wejścia w życie: 01-01-2020

Od 01-01-2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę zawierającą nr NIP nabywcy tylko do paragonu, który także będzie zawierał nr NIP nabywcy. Niedozwolone będzie wystawienie faktury z NIP nabywcy na podstawie paragonu niezawierającego tego numeru. W przypadku kas fiskalnych nie posiadających funkcjonalności wprowadzenia nr NIP, nabywca będzie musiał od razu zadeklarować chęć otrzymania faktury, bowiem późniejsze jej wystawienie będzie niemożliwe. Wystawienie faktury z numerem NIP nabywcy do paragonu niezawierającego tego numeru nabywcy może skutkować nałożeniem kary w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.


Wprowadzenie kas fiskalnych online

Dotychczasowe kasy fiskalne będą stopniowo zastępowane przez kasy fiskalne online umożliwiające automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego Ministerstwa finansów. W przypadku niektórych rodzajów działalności określone zostały graniczne terminy stosowania dotychczasowych kas, po upływie których konieczna będzie ich wymiana na kasy fiskalne online. Terminy wprowadzenia obowiązkowych kas fiskalnych online:

  • od 01-01-2020 - dla świadczących usługi napraw pojazdów silnikowych, motorowerów, opon (w tym wymiany opon lub kół) oraz sprzedaż benzyny, oleju napędowego, gazu napędowego
  • od 01-07-2020 - dla świadczących usługi związane z wyżywieniem świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne
  • od 01-01-2021 - dla świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane działalnością poprawy kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)
  • Przewidziano możliwość zmiany wskazanych powyżej terminów, należy więc monitorować, czy wskazane powyżej terminy nie zostały przesunięte w drodze rozporządzenia ministra finansów.


    Powrót