You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KAS FISKALNYCH


Data publikacji: 01-07-2019

Nowe kody literowe dla poszczególnych stawek VAT

Do końca 07-2019 wszyscy uzytkownicy kas fiskalnych zafiskalizowanych przed 01-05-2019 powinni dokonać zmiany oznaczeń literowych przyporządkowujących poszczególne stawki VAT:

 • LITERA A: stawka 22% albo 23% VAT
 • LITERA B: stawka 7% albo 8% VAT
 • LITERA C: stawka 5% VAT
 • LITERA D: stawka 0% VAT
 • LITERA E: zwolnienie od podatku ZW
 • LITERA F I G: pozostałe stawki podatku, w tym 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy
 • Szczegóły dotyczące procedury zmian przyporządkowania stawek powinniście Państwo uzyskać w obsługującym Państwa serwisie kas fiskalnych.


  Faktury do paragonów wyłącznie zawierających numer NIP nabywcy

  Planowany termin wejścia w życie: 01-01-2020

  Od 01-01-2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę tylko do paragonu zawierającego NIP nabywcy. W przypadku kas fiskalnych nie posiadających funkcjonalności wprowadzenia nr NIP, nabywca będzie musiał od razu zadeklarować chęć otrzymania faktury, bowiem późniejsze jej wystawienie będzie niemożliwe. Wystawienie faktury do paragonu niezawierającego nr NIP nabywcy może skutkować nałożeniem kary w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.


  Obowiązkowe oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami ewidencji na kasie fiskalnej

  Do 31-05-2019 podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej powinni zapoznać osoby prowadzących tą ewidencję z zasadami jej prowadzenia, co powinno zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem. Oświadczenie to powinny składać także osoby dopiero przystępujący do pracy przy kasie fiskalnej przed jej rozpoczęciem.

  Informacja o zasadach ewidencji wraz z oświadczeniem


  Powrót