You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W WYNAGRODZENIACH Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ, UMÓW ZLECENIE I UMÓW O DZIEŁO W 2018R.


Data publikacji: 05-12-2017

2100 zł brutto - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018

 • Od 01-01-2018 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 2100 zł brutto.

 • 13,70 zł brutto - minimalna stawka godzinowa w 2018

 • Od 01-01-2018 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 13,70 zł brutto.

 • Więcej o minimalnej stawce godzinowej


  Ograniczenia w zastosowaniu 50% kosztów uzysku.

  Od 01-01-2018r. zmieniają się zasady zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to osób wykonujących zawody artystyczne i twórcze. Co prawda rośnie dwukrotnie limit kosztów odliczanych w ramach 50% kosztów uzysku do wartości 85528 zł, jednak ograniczeniu ulega zakres czynności, które uprawniają do skorzystania z 50% kosztów uzysku. 50% koszty uzysku znajdą zastosowanie wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:


 • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej.

 • Powrót