You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOWA STAWKA RYCZAŁTU ZA NAJEM PRYWATNY W 2018R.


Data publikacji: 12-12-2017

Od 01-01-2018r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem. Przychody uzyskiwane z najmu do wysokości 100 tyś. zł opodatkowane będą dotychczasową stawką 8,5%. Przychody w tej części w jakiej przekroczą wartość 100 tyś. zł będą podlegały opodatkowaniu nową stawką 12,5%. Należy mieć na uwadze, że limit 100 tyś. zł dotyczy łącznie obojga małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa.


  • przychód do 100000 zł - stawka ryczałtu 8,5%
  • przychód ponad 100000 zł - stawka ryczałtu 12,5%, np: dla przychodu z najmu w wysokości 150000 zł kwota podatku zryczałtowanego wyniesie: 100000 x 8,5% + 50000 x 12,5%

  • Powrót