You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2021 DLA KOGO OBOWIĄZKOWE KASY FISKALNE ONLINE


Data publikacji: 21-12-2020

W 2021 nowe branże zostały objęte obowiązkiem wprowadzenia lub wymiany dotychczasowych kas na kasy fiskalne online:


Od 01-01-2021: hotele, pensjonaty, gastronomia

  • podatnicy świadczący stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
  • Od 01-07-2021: fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness, siłownie

  • podatnicy świadczący usługi fryzjerskie
  • podatnicy świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
  • podatnicy świadczący usługi budowlane
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • podatnicy świadczący usługi prawnicze
  • podatnicy świadczący usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

  • Powrót