You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2021 ZMIANY W OPODATKOWANIU RYCZAŁTEM


Data publikacji: 21-12-2020

Od 01-01-2021 w życie wchodzi znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Podwyższenie limitów pozwalających na rozliczanie się w formie ryczałtu

W 2021 limit przychodów zostaje podniesiony z 250 tyś euro do 2 mln euro (9 030 600 pln)


Zmiana stawek ryczałtu

 • Obniżona zostaje stawka ryczałtu dla osób wykonujących wolne zawody z 20% na 17%
 • Pojawi się nowa stawka 15%. Stawką tą zostaną objęte usługi, które do tej pory były opodatkowane stawką 17% oraz usługi, które dotychczas wykluczały możliwość opodatkowania ryczałtem.
 • Poszerzenie uprawnionych do skorzystania z opodatkowania ryczałtem

  Od 2021 możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskają podatnicy do tej pory wykluczeni, między innymi: księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, architekci, inżynierowie, adwokaci, notariusze, radcy prawni, fizjoterapeuci, psychologowie. Zmieni się także definicja wolnego zawodu i oznaczać będzie pozarolniczą działalność wykonywaną osobiście przez przedstawicieli określonych zawodów (lekarzy, adwokatów, księgowych, etc.) niezatrudniających innych osób do wykonywania czynności stanowiących istotę danego zawodu (jeśli adwokat zatrudni pracownika do wykonywania czynności adwokackich, jego działalność nie będzie uważana za wykonywaną w ramach wolnego zawodu).


  Możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

  Do tej pory tylko wynajmujący nieruchomości prywatnie mieli możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu. Od 01-01-2021 takie prawo zyskają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.  Powrót