You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zakładanie spółek

Spółka z o.o.

Najpopularniejsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki do wysokości wkładów. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.


Spółka komandytowa

Odmienna odpowiedzialność wspólników spółki za jej zobowiązania. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania, komandytariusz angażuje się głównie kapitałowo i odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Płatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki. Najczęściej w roli komandytariuszy występują osoby fizyczne a komplementariuszem zostaje spółka z o.o. Dzięki takiej konstrukcji można uniknąć podwójnego opodatkowania występującego w przypadku sp. z o.o. jednocześnie ograniczając odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Kompleksowa usługa zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do KRS i urzędu skarbowego. Koszt zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wynosi: 1000 zł netto + opłaty do KRS: 350 zł + podatek PCC 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki. Usługa obejmuje:


  • Założenie profili zaufanych e-puap niezbednych do rejestracji spółki przez internet (wymagane jest posiadanie nr. PESEL).

  • Sporządzenie umowy spółki i jej podpisanie przy użyciu profili e-puap.

  • Przygotowanie dokumentów dodatkowych oraz wniosku o rejestrację spółki.

  • Wniesienie opłaty rejestracyjnej do KRS (350 zł).

  • Wyliczenie podatku od czynności cywilno prawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego), sporządzenie deklaracji podatkowej PCC-3.

  • Sporządzenie dokumentów rejestracyjnych do VAT: VAT-R.

  • Sporządzenie deklaracji NIP-8 do urzędu skarbowego w zakresie danych nieobjetych wpisem do KRS.