You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zakładanie spółek

Spółka z o.o.

Najpopularniejsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki do wysokości wkładów. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.


Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Kompleksowa usługa zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do KRS i urzędu skarbowego. Koszt zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wynosi: 1700 zł netto + opłaty do KRS: 350 zł + podatek PCC 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki. Usługa obejmuje:


  • Założenie profili zaufanych e-puap niezbednych do rejestracji spółki przez internet (wymagane jest posiadanie nr. PESEL).

  • Sporządzenie umowy spółki i jej podpisanie przy użyciu profili e-puap.

  • Przygotowanie dokumentów dodatkowych oraz wniosku o rejestrację spółki.

  • Wniesienie opłaty rejestracyjnej do KRS (350 zł).

  • Wyliczenie podatku od czynności cywilno prawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego), sporządzenie deklaracji podatkowej PCC-3.

  • Sporządzenie dokumentów rejestracyjnych do VAT: VAT-R.

  • Sporządzenie deklaracji NIP-8 do urzędu skarbowego w zakresie danych nieobjetych wpisem do KRS.