You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aktualności

Bądź na bieżąco.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obsługi księgowej Twojej Frimy.
Najważniejsze zmiany w 2020

13-04-2020 - CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH - obowiązkowe zgłoszenie dotyczy spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych

01-01-2020 - OBOWIĄZEK WERYFIKOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KONTRAHENTÓW - brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowe przelewów dokonanych na inny rachunek niż znajdujący się na białej liście podatników VAT

01-01-2020 - ULGA NA ZŁE DŁUGI - korekty podstawy opodatkowania u wierzyciela i dłużnika w przypadku opóźnień w płatnościach przekraczających 90 dni

01-01-2020 - LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT7, VAT7K - deklaracje zostaną zastąpione zmienionym plikiem JPK_VAT

01-01-2020 - NIP NA PARAGONACH, KASY FISKALNE ONLINE - Faktura do pragaonów z nr NIP nabywcy, wprowadzenie kas fiskalnych online

01-04-2020 - NOWY ZAKRES DLA STOSOWANIA OBNIŻONYCH STAWEK VAT 5% I 8% - Nowa Matryca VAT

01-01-2020 - MIKRORACHUNEK PODATKOWY - indywidualny rachunek do przelewów podatkowych: PIT, CIT, VAT

01-01-2020 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - minimalne wynagrodzenie za pracę: 2600 zł brutto, minimalna stawka godzinowa: 17 zł brutto

01-01-2020 - MAŁY ZUS PLUS - składki ZUS dla małych przedsiębiorców uzależnione od dochodu

Zmiany podatkowe 2019

01-09-2019 - ZMIANY W VAT - obowiązkowy split payment, likwidacja odwrotnego obciążenia VAT

01-07-2019 - ZMIANY W PIT - zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia, obniżenie stawki podatku do 17%, podwyższenie pracowniczych kosztów uzysku

01-07-2019 - KASY FISKALNE - nowe kody literowe dla stawek VAT, faktury tylko do paragonów z NIP nabywcy, obowiązkowe oświadczenia dla osób pracujących przy kasie fiskalnej

01-01-2019 - PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY 4% NADWYŻKI PONAD 1 MLN DOCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - CIT OBNIŻONA STAWKA 9% - (CIT) dotyczy osób prawnych

01-01-2019 - SAMOCHODY OSOBOWE W 2019R.: LEASING, AMORTYZACJA, UŻYTKOWANIE - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych wynajmujących budynki w ramach prowadzonej działalnosci gospodarczej.

01-01-2019 - KOREKTA VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH FAKTUR - (VAT) dotyczy podatników VAT

01-01-2019 - OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z WALUT WIRTUALNYCH - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZANIA PODATKU U ŹRÓDŁA - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - 2250 ZŁ - WYNAGRODZENIE MINIMALNE, 14,70 ZŁ - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - dotyczy pracodawców

01-01-2019 - OBNIŻONE SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRYCH PRZYCHÓD ZA 2018 NIE PRZEKROCZYŁ 63 TYŚ ZŁ - dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Informacje archiwalne

23-12-2019 - INWENTARYCJA ROCZNA 2019 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2019

01-02-2020 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2019, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 - informacja dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-02-2020 - DEKLARACJE ROCZNE 2019, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-12-2018 - INWENTARYCJA ROCZNA 2018 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2018

01-02-2019 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2018, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 - informacja dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-02-2019 - DEKLARACJE ROCZNE 2018, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2019 - E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 - dotyczy podmiotów prowadzących pełną księgowość.

01-01-2018 - DEKLARACJE ROCZNE 2017, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2018 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2017, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

25-12-2017 - ZMIANY W PIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT

25-12-2017 - ZMIANY W CIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT

12-12-2017 - NOWA STAWKA RYCZAŁTU ZA NAJEM 2018 - dotyczy osób uzyskujących przychody z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym

05-12-2017 - INWENTARYCJA ROCZNA 2017 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2017

05-12-2017 - ZMIANY W WYNAGRODZENIACH 2018 - dotyczy pracodawców i zleceniodawców

25-10-2017 - JPK 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

25-10-2017 - INDYWIDUALNY RACHUNEK ZUS OD 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

23-01-2017 - WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O VAT - informacja dotyczy czynnych podatników VAT

01-01-2017 - DEKLARACJE ROCZNE 2016, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2017 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2016, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-12-2016 - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 2017 - minimalne wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o świadczenie usług: 13 zł brutto

01-12-2016 - INWENTARYCJA ROCZNA 2016 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2016