You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalkulator cen kpir

Parametry kalkulacji
Księgowość
Miesięczna ilość dokumentów księgowych (faktury, rachunki)
Wynagrodzenia
Ilość pracowników etatowych:
Usługi dodatkowe
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - podaj ilość rachunków walutowych
Wystawianie faktur sprzedażowych
Prowadzenie magazynu
Rozliczenie udziałowca spółki osobowej: sp. cywilna, jawna, komandytowa - należy podać ilość udziałowców w spółce osobowej
Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą - należy podać liczbę wyjazdów służbowych
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS - należy podać liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy zlecenie / o dzieło
Wyliczenie ceny
Opłata za zaksięgowanie dokumentów:
Opłata za rozliczenie wynagrodzeń:
Opłata za usługi dodatkowe:

Razem:

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Kalkulator cen wylicza cenę w oparciu o zadane parametry. Przedstawione wyliczenie ma charakter orientacyjny.


Powrót