You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalkulator cen kpir

Parametry kalkulacji

Wycena dotyczy planów: SIMPLE PLAN i STANDARD PLAN. W przypadku PERFECT PLAN opłata ustalana jest indywidualnie.

Księgowość
Miesięczna ilość dokumentów księgowych (faktury, rachunki)
Wynagrodzenia
Ilość pracowników etatowych:
Usługi dodatkowe
Sporządzenie i wysyłka deklaracji DRA do ZUS
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych
Wystawianie faktur sprzedaży - należy podać ilość faktur
Rozliczenie wspólników spółki osobowej (sp. cywilna, sp. jawna) - należy podać liczbę wspólników
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS - należy podać liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy zlecenie / o dzieło
Wyliczenie ceny
Opłata za zaksięgowanie dokumentów:
Opłata za rozliczenie wynagrodzeń:
Opłata za usługi dodatkowe:

Razem:

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Kalkulator cen wylicza cenę w oparciu o zadane parametry. Przedstawione wyliczenie ma charakter orientacyjny.


Powrót