You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zakładanie spółek

Spółka z o.o.

Najpopularniejsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki do wysokości wkładów. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).


Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Kompleksowa usługa zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do KRS i urzędu skarbowego. Usługa obejmuje:


  • Sporządzenie umowy spółki na platformie S24.

  • Przygotowanie wniosku rejestracyjnego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

  • Wniesienie opłaty rejestracyjnej do KRS (350 zł).

  • Wyliczenie podatku od czynności cywilno prawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego), sporządzenie deklaracji podatkowej PCC-3.

  • Sporządzenie dokumentów rejestracyjnych do VAT: VAT-R.

  • Sporządzenie deklaracji NIP-8 do urzędu skarbowego w zakresie danych nieobjetych wpisem do KRS.

  • Zgłoszenie spółki do CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).


  • Usługa adresowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie lub posiadających nr PESEL i posługujących się j. polskim.