You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalkulator cen pełna księgowość

Parametry kalkulacji
Księgowość
Miesięczna ilość dokumentów księgowych (z wyłączeniem faktur importowanych w ramach usługi dodatkowej "import faktur")
Miesięczna ilość operacji na rachunkach bankowych
Wynagrodzenia
Ilość pracowników etatowych:
Usługi dodatkowe
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - podaj ilość rachunków walutowych
Wystawianie faktur sprzedażowych
Prowadzenie magazynu
Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego
Rozliczenie udziałowca spółki osobowej: sp. cywilna, jawna, komandytowa - należy podać ilość udziałowców w spółce osobowej
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS - należy podać liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy zlecenie / o dzieło
Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do systemu księgowego biura (zaimportowane faktury nie pomniejszają limitu dokumentów określonego dla danego abonamentu)
Wyliczenie ceny
Opłata za zaksięgowanie dokumentów:
Opłata za rozliczenie wynagrodzeń:
Opłata za usługi dodatkowe:

Razem:

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Kalkulator cen wylicza cenę w oparciu o zadane parametry. Przedstawione wyliczenie ma charakter orientacyjny.


Powrót