You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalkulator cen pełna księgowość

Parametry kalkulacji

Wycena dotyczy planów: SIMPLE PLAN i STANDARD PLAN. W przypadku PERFECT PLAN opłata ustalana jest indywidualnie.

Księgowość
Miesięczna ilość dokumentów księgowych
Miesięczna ilość operacji na rachunkach bankowych
Wynagrodzenia
Ilość pracowników etatowych:
Usługi dodatkowe
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - podaj ilość rachunków walutowych
Wystawianie faktur sprzedaży - należy podać ilość faktur
Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta - należy podać ilość przelewów
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego
Rozliczenie wspólnika spółki osobowej (sp. cywilna, sp. jawna, sp. komandytowa) - należy podać liczbę wspólników w spółce osobowej
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS - należy podać liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy zlecenie / o dzieło
Wyliczenie ceny
Opłata za zaksięgowanie dokumentów:
Opłata za rozliczenie wynagrodzeń:
Opłata za usługi dodatkowe:

Razem:

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Kalkulator cen wylicza cenę w oparciu o zadane parametry. Przedstawione wyliczenie ma charakter orientacyjny.


Powrót