You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opcje - Kadry i płace

Naliczanie płac i pełna obsługa kadrowo-płacowa

Porównaj dostępne opcje i wybierz odpowiedni zakres obsługi.

Zapytaj o wycenę Kalkulator cen
NALICZANIE PŁAC
opłata za 1 pracownika - 47zł

sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)


w ramach abonamentu

sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym


w ramach abonamentu

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń


w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT4r, PIT8ar


w ramach abonamentu
KADRY i PŁACE
opłata za 1 pracownika - 77zł

sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)


w ramach abonamentu

sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym


w ramach abonamentu

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń


w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT4r, PIT8ar


w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z roczną informacją dla osoby ubezpieczonej ZUS (opłata za oba dokumenty)


w ramach abonamentu

Zatrudnienie pracownika, sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem (opłata za pakiet dokumentów):

 • umowy o pracę
 • skierowanie na badanie lekarskie
 • zawiadomienie o zatrudnieniu do urzędu pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z przepisami bhp
 • obwieszczenie w sprawie systemu rozkładu czasu pracy
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacjami zawartymi w art 29 par.3 KP
 • oświadczenie PIT2
 • wniosek o naliczanie podwyższonych kosztów uzysku
 • wniosek o przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem

w ramach abonamentu

Sporządzenie dokumentów pracowniczych w trakcie zatrudnienia (opłata za dokument):

 • aneks do umowy o pracę
 • wniosek o urlop wypoczynkowy, macierzyński
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • skierowanie na okresowe badania lekarskie
 • inne dokumenty

w ramach abonamentu

Sporządzenie dokumentów do ZUS niezbędnych do wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego (opłata za pakiet dokumentów)


w ramach abonamentu

Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, listy obecności


w ramach abonamentu

Rozwiązanie stosunku pracy (opłata za pakiet dokumentów):

 • rozwiązanie umowy o pracę
 • wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia
 • naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • sporządzenie świadectwa pracy

w ramach abonamentu

Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej, naliczenie diet, rozliczenie kosztów noclegów, dojazdów (opłata za dokument)


w ramach abonamentu

Doradztwo w zakresie kadr i płac (opłata za każde 0,5 h)


w ramach abonamentu

Obsługa PPK (opłata za 1 pracownika)


w ramach abonamentu
Formularz zgłoszeniowy Wzór umowy Pełen cennik
Powrót