You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Plany księgowe - KPIR, Ryczałt

Każdy z 3 planów obejmuje w standardzie:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPIR) lub ewidencji przychodów (ryczałt), wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządznie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP) na życzenie urzędu skarbowego.
 • Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT i ich przesyłanie do urzędu skarbowego.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.
 • Doradztwo podatkowe.
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.
 • Dostęp online do Folderu Firmowego za pośrednictwem google drive.
 • SIMPLE PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
  5 157,00zł 31,40zł
  10 217,00zł 21,70zł
       
       
       

  Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu
  STANDARD PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
  20 237,00zł 11,85zł
  40 337,00zł 8,43zł
  60 427,00zł 7,12zł
  100 577,00zł 5,77zł
  200 997,00zł 4,99zł

  Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu
  PERFECT PLAN
  Opłata ustalana indywidualnie uzależniona od wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania usługi
   
  Skontaktuj się z nami w celu otrzymania wyceny
   
   

  Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 deklarację)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za każdy rachunek walutowy)


  w ramach abonamentu

  Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie podatkowe wspólnika spółki osobowej: sp. cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego wspólnika spółki), rozliczenie dodatkowego źródla dochodu wspólnika (opłata za każde dodatkowe źródło)


  w ramach abonamentu

  Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację)


  w ramach abonamentu

  Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Dedykowany księgowy / zespół księgowych


  w ramach abonamentu

  Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego


  w ramach abonamentu

  Księgowania wykonywane na bieżąco


  w ramach abonamentu

  Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego


  w ramach abonamentu
  Kalkulator cen Formularz zgłoszeniowy Wzór umowy Pełen cennik
  Powrót