You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Plany księgowe - Pełna księgowość

Każdy z 3 planów obejmuje w standardzie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Rozliczenie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.
 • Doradztwo podatkowe.
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.
 • Dostęp online do Folderu Firmowego.
 • Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego.
 • SIMPLE PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
  10 247,00zł 24,70zł
       
       
       
       
       
       

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT


  w ramach abonamentu

  Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu
  STANDARD PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
       
  40 480,00zł 12,00zł
  60 600,00zł 10,00zł
  100 800,00zł 8,00zł
  200 1400,00zł 7,00zł
  400 2400,00zł 6,00zł
  800 4000,00zł 5,00zł

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT


  w ramach abonamentu

  Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 deklarację)


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu
  PERFECT PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
       
       
  60 1200,00zł 20,00zł
  100 1600,00zł 16,00zł
  200 2800,00zł 14,00zł
  400 4800,00zł 12,00zł
  800 8000,00zł 10,00zł

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT


  w ramach abonamentu

  Prognoza rozliczenia podatku dochodowego i VAT przesyłane na życzenie klienta przed ostatecznym sporządzeniem rozliczenia


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie i przesłanie deklaracji ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 deklarację)


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za każdy rachunek walutowy)


  w ramach abonamentu

  Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Wystawianie faktur


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie magazynu


  w ramach abonamentu

  Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie udziałowca spółki osobowej: sp. cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego wspólnika)


  w ramach abonamentu

  Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za dokument)


  w ramach abonamentu

  Opracowanie polityki rachunkowości


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów do urzędu skarbowego i ZUS (opłata za dokument)


  w ramach abonamentu

  Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi (opłata za 1 raport)


  w ramach abonamentu

  Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie wezwania do potwierdzenia sald (opłata za 1 dokument)


  w ramach abonamentu
  Kalkulator cen Podpisz umowę Wzór umowy Pełen cennik
  Powrót