You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Plany księgowe - Pełna księgowość

Każdy z 3 planów obejmuje w standardzie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR.
 • Rozliczanie podatku VAT, deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Rozliczenie różnic kursowych od transakcji w walutach obcych.
 • Doradztwo podatkowe.
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS.
 • Dostęp online do Folderu Firmowego.
 • Zapytaj o wycenę Kalkulator cen
  SIMPLE PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
  5 427,00zł 85,40zł
  10 537,00zł 53,70zł
  20 697,00zł 34,85zł
       
       
       

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu
  STANDARD PLAN
  ilość dokumentów w abonamencie cena cena za każdy następny dokument
  40 877,00zł 21,93zł
  60 1127,00zł 18,78zł
  100 1597,00zł 15,97zł
  200 2777,00zł 13,89zł
  400 5147,00zł 12,87zł
  800 9577,00zł 11,97zł

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu
  PERFECT PLAN
  Opłata ustalana indywidualnie uzależniona od wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania usługi
   
   
  Skontaktuj się z nami w celu otrzymania wyceny
   
   

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  w ramach abonamentu

  Wyliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za 1 miesiąc)


  w ramach abonamentu

  Doradztwo podatkowe


  w ramach abonamentu

  Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS


  w ramach abonamentu

  Dostęp online do Folderu Firmowego


  w ramach abonamentu

  Bezpłatna zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego


  w ramach abonamentu

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 deklarację)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)


  w ramach abonamentu

  Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za każdy rachunek walutowy)


  w ramach abonamentu

  Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres)


  w ramach abonamentu

  Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Przygotownie przelewów w systemie bankowym klienta (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do systemu księgowego biura. Zaimportowane faktury nie pomniejszają ilości dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu (opłata za każdy 1000 dokumentów)


  w ramach abonamentu

  Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Rozliczenie podatkowe udziałowca spółki osobowej: sp. cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego wspólnika), rozliczenie dodatkowego źródla dochodu (opłata za jedno źródło)


  w ramach abonamentu

  Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło


  w ramach abonamentu

  Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację)


  w ramach abonamentu

  Sporzadzenie wezwań do potwierdzenia sald (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 h)


  w ramach abonamentu

  Dedykowany księgowy / zespół księgowych


  w ramach abonamentu

  Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego


  w ramach abonamentu

  Księgowania wykonywane na bieżąco


  w ramach abonamentu

  Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego


  w ramach abonamentu
  Formularz zgłoszeniowy Wzór umowy Pełen cennik
  Powrót