You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2016, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016


Data publikacji: 01-01-2017

Do 31-03-2017 Biuro sporządzi sprawozdanie finansowe i deklarację CIT-8. Deklaracja CIT-8 zostanie wysłana przez Biuro w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. Sprawozdanie finansowe zostanie przesłane do Państwa listem poleconym w celu jego podpisania i zatwierdzenia.


  • w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (do końca 06-2017) należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe jednostki,
  • w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy złożyć je do urzędu skarbowego,
  • w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy złożyć je do KRS.

  • Powrót