You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aktualności

Bądź na bieżąco.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obsługi księgowej Twojej Frimy.
Informacje bieżące

01-12-2018 - INWENTARYCJA ROCZNA 2018 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2018

01-02-2019 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2018, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 - informacja dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-02-2019 - DEKLARACJE ROCZNE 2018, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

Zmiany podatkowe 2019

01-01-2019 - PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY 4% NADWYŻKI PONAD 1 MLN DOCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - CIT OBNIŻONA STAWKA 9% - (CIT) dotyczy osób prawnych

01-01-2019 - SAMOCHODY OSOBOWE W 2019R.: LEASING, AMORTYZACJA, UŻYTKOWANIE - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych wynajmujących budynki w ramach prowadzonej działalnosci gospodarczej.

01-01-2019 - KOREKTA VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH FAKTUR - (VAT) dotyczy podatników VAT

01-01-2019 - OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z WALUT WIRTUALNYCH - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZANIA PODATKU U ŹRÓDŁA - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - 2250 ZŁ - WYNAGRODZENIE MINIMALNE, 14,70 ZŁ - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - dotyczy pracodawców

01-01-2019 - OBNIŻONE SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRYCH PRZYCHÓD ZA 2018 NIE PRZEKROCZYŁ 63 TYŚ ZŁ - dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Informacje archiwalne

01-01-2019 - E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 - dotyczy podmiotów prowadzących pełną księgowość.

01-01-2018 - DEKLARACJE ROCZNE 2017, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2018 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2017, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

25-12-2017 - ZMIANY W PIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT

25-12-2017 - ZMIANY W CIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT

12-12-2017 - NOWA STAWKA RYCZAŁTU ZA NAJEM 2018 - dotyczy osób uzyskujących przychody z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym

05-12-2017 - INWENTARYCJA ROCZNA 2017 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2017

05-12-2017 - ZMIANY W WYNAGRODZENIACH 2018 - dotyczy pracodawców i zleceniodawców

25-10-2017 - JPK 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

25-10-2017 - INDYWIDUALNY RACHUNEK ZUS OD 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

23-01-2017 - WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O VAT - informacja dotyczy czynnych podatników VAT

01-01-2017 - DEKLARACJE ROCZNE 2016, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2017 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2016, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-12-2016 - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 2017 - minimalne wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o świadczenie usług: 13 zł brutto

01-12-2016 - INWENTARYCJA ROCZNA 2016 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2016