You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aktualności

Bądź na bieżąco.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obsługi księgowej Twojej Frimy.
Rozliczenie roczne 2023

08-01-2024 - DEKLARACJE ROCZNE PIT36L, PIT36 ZA 2023 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych

08-01-2024 - DEKLARACJE ROCZNE PIT28 ZA 2023 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem

08-01-2024 - DEKLARACJE ROCZNE DSF-1 ZA 2024 - dotyczy osób, których dochody w 2023 przekroczyły kwotę 1 mln zł.

08-01-2024 - ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZUS - dotyczy wszystkich osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

08-01-2024 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE, DEKLARACJE CIT-8 ZA 2023 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

08-01-2024 - INFORMACJA O STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH - dotyczy podmiotów zaliczanych do spółek nieruchomościowych

08-01-2024 - DEKLARACJA DN-1 NA 2024 - dotyczy podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

14-11-2023 - INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31-12-2023 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

14-11-2023 - OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY NA 31-12-2023 - dotyczy podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Najważniejsze zmiany od 2024

18-12-2023 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2024 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024, minimalna stawka godzinowa w 2024

18-12-2023 - OBNIŻONA STAWKA CIT 9% - dotyczy podatników CIT

18-12-2023 - KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR - obowiązkowy od 01-07-2024, dotyczy wszystkich podmiotów wystawiających faktury

18-12-2023 - PODATEK MINIMALNY - dotyczy podatników CIT

Najważniejsze zmiany od 2023

01-02-2023 - OBNIŻONA STAWKA CIT 9% - dotyczy podatników CIT

30-01-2023 - PIERWSZY AUTOZAPIS DO PPK - dotyczy wszytkich podmiotów zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie

05-12-2022 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2023 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023, minimalna stawka godzinowa w 2023

05-12-2022 - OPODATKOWANIE NAJMU PRYWATNEGO RYCZAŁTEM - dotyczy osób prywatnie wynajmujących nieruchomości

05-12-2022 - ZAKAZ AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH - dotyczy podatników PIT i CIT

Informacje archiwalne

01-04-2023 - DEKLARACJE ROCZNE DSF-1 ZA 2023 - dotyczy osób, których dochody w 2022 przekroczyły kwotę 1 mln zł.

05-01-2023 - DEKLARACJE ROCZNE PIT28 ZA 2022 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem

05-01-2023 - DEKLARACJE ROCZNE PIT36L, PIT36 ZA 2022 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych

05-01-2023 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE, DEKLARACJE CIT-8 ZA 2022 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

05-01-2023 - ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZUS - dotyczy wszystkich osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

05-12-2022 - INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31-12-2022 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

05-12-2022 - OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY NA 31-12-2022 - dotyczy podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów

07-07-2022 - POLSKI ŁAD 2.0 - nowelizacja ustawy o polskim ładzie

15-01-2022 - NOWE ZASADY ROZLICZANIA ZUS - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

22-11-2021 - POLSKI ŁAD - fundamentalne zmiany już od 2022 obejmą wszystkie firmy działające w Polsce

01-11-2021 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2022 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022: 3010 zł, minimalna stawka godzinowa w 2022: 19,70 zł

01-11-2021 - NOWA KATEGORIA PODMIOTÓW: SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE - nowe obowiązki dla podmiotów zaliczanych do spółek nieruchomościowych

08-11-2021 - NOWE PODMIOTY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM WPISU DO CRBR - zmiana dotyczy między innymi spółek partnerskich, fundacji, stowarzyszeń.

15-02-2021 - PPK OD 23-04-2021 - obowiązek wprowadzenia PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) dla firm zatrudniających pracowników

01-12-2020 - OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH OD 01-05-2021 - zmiana sposobu opodatkowania spółek komandytowych

14-12-2020 - NOWE LIMITY DLA STAWKI CIT9% - zwiększenie progów uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki CIT 9%

14-12-2020 - ESTOŃSKI CIT - nowa rewolucyjna forma opodatkowania od 01-01-2021

14-12-2020 - CIT: FUNDUSZ INWESTYCYJNY - możliwość zaliczania w koszty wpłat przeznaczonych na przyszły zakup środków trwałych

14-12-2020 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2021 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021: 2800 zł, minimalna stawka godzinowa w 2021: 18,30 zł

14-12-2020 - OBOWIĄZKOWE ZGŁASZANIE UMÓW O DZIEŁO DO ZUS - od 01-01-2021 nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

21-12-2020 - OBOWIĄZKOWE KASY FISKALNE ONLINE - od 01-01-2021 kasy fiskalne online dla gastronomii, od 01-07-2021 dla fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, budowlańców, fitness i siłowni

21-12-2020 - UPROSZCZENIA W VAT 2021 - od 01-01-2021 zmiany upraszczające rozliczenia VAT

21-12-2020 - 2021 ZMIANY W RYCZAŁCIE - od 01-01-2021 zmiany w opodatkowaniu ryczałtem

15-01-2022 - DEKLARACJE ROCZNE 2021 PIT28 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem

15-01-2022 - DEKLARACJE ROCZNE 2021 PIT36L, PIT36 - dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych

15-01-2021 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

01-11-2021 - OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY NA 31-12-2021 - dotyczy podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów

01-11-2021 - INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31-12-2021 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

01-12-2020 - OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY NA 31-12-2020 - dotyczy podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów

01-12-2020 - INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31-12-2020 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

17-01-2021 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 - dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość

22-02-2021 - DEKLARACJE ROCZNE 2020, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2020 - NOWY PLIK JPK_V7M, JPK_V7K - wprowadzenie nowych plików jpk, konieczność raportowania transakcji szczególnych

13-04-2020 - CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH - obowiązkowe zgłoszenie dotyczy spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych

01-01-2020 - OBOWIĄZEK WERYFIKOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KONTRAHENTÓW - brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowe przelewów dokonanych na inny rachunek niż znajdujący się na białej liście podatników VAT

01-01-2020 - ULGA NA ZŁE DŁUGI - korekty podstawy opodatkowania u wierzyciela i dłużnika w przypadku opóźnień w płatnościach przekraczających 90 dni

01-01-2020 - NIP NA PARAGONACH, KASY FISKALNE ONLINE - Faktura do pragaonów z nr NIP nabywcy, wprowadzenie kas fiskalnych online

01-04-2020 - NOWY ZAKRES DLA STOSOWANIA OBNIŻONYCH STAWEK VAT 5% I 8% - Nowa Matryca VAT

01-01-2020 - MIKRORACHUNEK PODATKOWY - indywidualny rachunek do przelewów podatkowych: PIT, CIT, VAT

01-01-2020 - MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - minimalne wynagrodzenie za pracę: 2600 zł brutto, minimalna stawka godzinowa: 17 zł brutto

01-01-2020 - MAŁY ZUS PLUS - składki ZUS dla małych przedsiębiorców uzależnione od dochodu

01-09-2019 - ZMIANY W VAT - obowiązkowy split payment, likwidacja odwrotnego obciążenia VAT

01-07-2019 - ZMIANY W PIT - zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia, obniżenie stawki podatku do 17%, podwyższenie pracowniczych kosztów uzysku

01-07-2019 - KASY FISKALNE - nowe kody literowe dla stawek VAT, faktury tylko do paragonów z NIP nabywcy, obowiązkowe oświadczenia dla osób pracujących przy kasie fiskalnej

01-01-2019 - PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY 4% NADWYŻKI PONAD 1 MLN DOCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - CIT OBNIŻONA STAWKA 9% - (CIT) dotyczy osób prawnych

01-01-2019 - SAMOCHODY OSOBOWE W 2019R.: LEASING, AMORTYZACJA, UŻYTKOWANIE - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych wynajmujących budynki w ramach prowadzonej działalnosci gospodarczej.

01-01-2019 - KOREKTA VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH FAKTUR - (VAT) dotyczy podatników VAT

01-01-2019 - OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z WALUT WIRTUALNYCH - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZANIA PODATKU U ŹRÓDŁA - (CIT / PIT) dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

01-01-2019 - WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU - (PIT) dotyczy osób fizycznych

01-01-2019 - 2250 ZŁ - WYNAGRODZENIE MINIMALNE, 14,70 ZŁ - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - dotyczy pracodawców

01-01-2019 - OBNIŻONE SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRYCH PRZYCHÓD ZA 2018 NIE PRZEKROCZYŁ 63 TYŚ ZŁ - dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

23-12-2019 - INWENTARYCJA ROCZNA 2019 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2019

01-02-2020 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2019, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 - informacja dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-02-2020 - DEKLARACJE ROCZNE 2019, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-12-2018 - INWENTARYCJA ROCZNA 2018 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2018

01-02-2019 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2018, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 - informacja dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-02-2019 - DEKLARACJE ROCZNE 2018, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2019 - E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 - dotyczy podmiotów prowadzących pełną księgowość.

01-01-2018 - DEKLARACJE ROCZNE 2017, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2018 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2017, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

25-12-2017 - ZMIANY W PIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT

25-12-2017 - ZMIANY W CIT 2018 - dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT

12-12-2017 - NOWA STAWKA RYCZAŁTU ZA NAJEM 2018 - dotyczy osób uzyskujących przychody z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym

05-12-2017 - INWENTARYCJA ROCZNA 2017 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2017

05-12-2017 - ZMIANY W WYNAGRODZENIACH 2018 - dotyczy pracodawców i zleceniodawców

25-10-2017 - JPK 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

25-10-2017 - INDYWIDUALNY RACHUNEK ZUS OD 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

23-01-2017 - WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O VAT - informacja dotyczy czynnych podatników VAT

01-01-2017 - DEKLARACJE ROCZNE 2016, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2017 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2016, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-12-2016 - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 2017 - minimalne wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o świadczenie usług: 13 zł brutto

01-12-2016 - INWENTARYCJA ROCZNA 2016 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2016