You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJE ROCZNE 2016, PIT36, PIT36L


Data publikacji: 01-01-2017

Począwszy od 01-02-2017 Biuro rozpocznie sporządzanie deklaracji PIT36L i PIT36 za 2016r.


Deklaracje PIT-36L - podatek liniowy

Deklaracje będą sporządzane przez Biuro na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów za 2016r. Deklaracje będą udostępniane (lub przesyłane mailem) w formie plików pdf, należy je wydrukować, podpisać i złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Termin złożenia deklaracji PIT36L: 30-04-2017.


Deklaracje PIT-36 - zasady ogólne (podatek progresywny)

Deklaracje będą sporządzane przez Biuro na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów za 2016r. Jeśli uzyskiwali Państwo dochody z innych źródeł lub chcą skorzystać z określonych ulg prosimy o przesłanie właściwych dokumentów i informacji (PIT-11, informacja o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, informacja o rozliczeniu ulgi na dziecko). Dokumenty prosimy przesyłać mailem po ich pełnym skompletowaniu. Przygotowane przez Biuro deklaracje będą udostępniane (lub przesyłane mailem) w formie plików pdf, należy je wydrukować, podpisać i złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Termin złożenia deklaracji PIT-36: 30-04-2017.


Powrót