You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podatek u źródła 2019


Data publikacji: 01-01-2019

Zmiany obejmują podatników podatku CIT (osoby prawne) i podatku PIT (osoby fizyczne).

Podatek u źródła

Podatek u źródła pobierany jest od należności wypłacanych nierezydentom z tytułu: działalności wykonywanej osobiście, odsetek, praw autorskich, umów zlecenie i umów o dzieło, świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (pełen katalog zawiera art. 29 ustawy o PIT i art. 21 ustawy o CIT). Maksymalna stawka podatku wynosi 20%, jednak posiadając certyfikat rezydencji można skorzystać ze zwolnienia lub obniżonych stawek podatku wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany od 2019r.:

  • W przypadku, gdy suma należności dla tego samego podatnika przekroczy 2 mln zł w roku podatkowym wystąpi obowiązek pobrania podatku u źródła od nadwyżki bez możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyjątkiem do tej zasady będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia (wymagane będzie zweryfikowanie kontrahenta) lub uzyskanie opinii organu podatkowego.

  • W przypadku należności wynikających ze świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu możliwe będzie korzystanie z kopii certyfikatu rezydencji. Wymagane jest jednak aby wartość należności wobec jednego podatnika nie przekroczyła kwoty 10 tyś zł rocznie.

  • Umowa na prowadzenie księgowości nie obejmuje czynności wyliczenia podatku u źródła. Rozliczenie podatku u źródła następuje na podstawie odrębnego zlecenia w ramach czynności dodatkowych.

    Powrót