You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU


Data publikacji: 01-01-2019

Począwszy od 2019 wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom w ramach umowy o pracę, czy umowy zlecenia, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.


Powrót