You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Minimalne wynagrodzenie brutto 2020


Data publikacji: 01-12-2019

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020

  • Od 01-01-2020 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 2600 zł brutto.

  • Minimalna stawka godzinowa w 2020

  • Od 01-01-2020 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 17 zł brutto.

  • Powrót