You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2018, E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018


Data publikacji: 01-02-2019

Do 01-04-2019 Biuro sporządzi e-sprawozdanie finansowe i deklarację CIT-8. Deklaracja CIT-8 zostanie wysłana przez Biuro w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej zostanie przesłane do Państwa mailem lub udostępnione na w Folderze Firmowym w celu jego podpisania i zatwierdzenia.


Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Od 01-10-2018 wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w formie elektrnonicznej, w formule zbliżonej do funkcjonujących już plików jpk (np: jpk_VAT). E-sprawozdanie będzie generowane przez system księgowy w postaci elektronicznego pliku xsd. Wygenerowany plik bedzie musiał zostać podpisany przez osobę sporządzającą (księgowego) oraz przez wszystkich członków zarządu podmiotu. Podpisane sprawozdanie składane będzie do KRS także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-KRS.


Podpisywanie e-sprawozdań

Sprawozdanie musi zostać podpisane przez każdego członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien zadbać o posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego epuap. Sprawozdanie należy podpisać do 31-03-2019r.

Informacje dotyczące założenia profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie: profil zaufany e-puap.


Sprawozdanie finansowe za 2018r. zostanie sporządzone w formie elektronicznej. Proszę się upewnić, że osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania będa dysponować albo podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym epuap.


Terminy:

  • w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (do końca 06-2019) należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe jednostki,
  • w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego należy złożyć je do KRS także w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portalu e-KRS.


  • Powrót