You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DSF-1 ZA 2023 - DANINA SOLIDARNOŚCIOWA


Data publikacji: 01-04-2023

Dotyczy osób fizycznych, których suma rocznych dochodów osiągniętych w 2022 przekroczyła kwotę 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wynosi 4% i jest ona naliczana od nadwyżki dochodów ponad wskazaną kwotę. Rozliczenia daniny dokonuje się poprzez złożenie deklaracji DSF-1 w terminie do 02-05-2023 i zapłatę daniny w tym samym terminie.

Opodatkowaniu podlegają następujące dochody:


  • dochody opodatkowane według skali podatkowej i podatkiem liniowym, m.in. dochody ze stosunku pracy, działalności gospodarczej (PIT36, PIT36L), emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport
  • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

  • Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane RYCZAŁTEM (PIT28) wyłączone są z opodatkowania daniną solidarnościową.


    Informujemy, że Biuro nie zbiera i nie weryfikuje informacji o wysokości osiąganych przez Państwo dochodów. Prosimy o samodzielne sprawdzenie czy podlegają Państwo obowiązkowi zapłaty daniny solidarnościowej.

    W przypadku wystąpienia takiego obowiązku prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres: info@7plusplus.pl a przygotujemy dla Państwa wymaganą deklarację DSF-1.    Powrót