You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2019 - kolejne zmiany


Data publikacji: 01-07-2019

Zwolnienie z opodatkowania dla osób do 26 roku życia

Od 01-08-2019 osoby, które nie ukończyły 26 roku życia zostaną objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF). Zwolnienie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów o pracę nakładczą, umów zlecenia. Zwolnienie nie obejmuje osób wykonujących umowy o dzieło oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zwolnienie dotyczy dochodów, których wysokość nie przekracza:

 • od 01-08-2019 do 31-12-2019: 35636,67 zł
 • od 2020: 85528,00 zł

 • W 2019 osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mogą skorzystać ze zwolnienia na dwa sposoby: wykazując prawo do zwolnienia w rozliczeniu rocznym składanym za 2019 i uzyskując zwrot nadpłaty podatku lub na bieżąco w ciągu 2019 poprzez złożenie pracodawcy oświadczenia, że uzyskiwane przez niego dochody w całości korzystają ze zwolnienia. Ze względów praktycznych, wygodniejsze dla pracodawcy będzie to pierwsze rozwiązanie. Aktualnie Biuro czeka na ukazanie się aktualizacji oprogramowania umożliwiającej rozliczanie zwolnienia zgodnie z nowymi przepisami.

  Począwszy od 2020 nie wystąpi konieczność składania oświadczeń a pracodawca z automatu będzie zobowiązany do stosowania zwolnienia w stosunku do osób które nie ukończyły 26 roku życia. Osoby te będą jednak miały możliwość złożenia wniosku o niestosowanie zwolnienia, w przypadku gdy osiągane przez nich dochody ze wszystkich źródeł przekroczą określony dla zwolnienia limit.


  Obniżenie stawki PIT do 17%

  Planowany termin wejścia w życie: 01-10-2019

  Prawdopodobnie od 01-10-2019 obniżeniu ulegnie podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17%. Dotyczy to wszystkich osób rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i dotyczy obniżki podatku w zakresie I progu podatkowego (dochody nie przekraczające rocznie kwoty 85528,00 zł).

  Obecnie czekamy na wejście przepisów w życie i ukazanie się interpretacji dotyczących praktycznego rozliczania podatku w sytuacji zmiany stawek podatkowych w ciągu roku, co w dotychczasowej historii systemu podatkowego nie miało miejsca.


  Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń

  Planowany termin wejścia w życie: 01-10-2019

  Prawdopodobnie od 01-10-2019 podwyższeniu ulegną zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (umowa o pracę):

 • z 111,25 zł miesięcznie do 250,00 zł dla osób zatrudnionych na jednym etacie
 • z 139,06 zł miesięcznie do 300,00 zł dla osób zatrudnionych na jednym etacie dojeżdżających z innej miejscowości
 • Obecnie czekamy na wejście przepisów w życie.


  Powrót