You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZUS


Data publikacji: 05-01-2023

W 2023r. nastąpi pierwsze rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Rozliczenie zostanie sporządzone przez Biuro w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składanej za 04-2023r.
W przypadku osób prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów (podatnicy PIT36 i PIT36L) na roczną wysokość składki zdrowotnej będzie miał wpływ wynik spisu z natury, który powinien zostać sporządzony na 31-12-2022r. --> więcej na temat spisu


W zależności od wyniku rozliczenia:


  • Dopłata składki powinna zostać dokonana w terminie zapłaty składki za 04-2023r. czyli do 20-05-2023r.
  • Nadpłata składki będzie zwrócona na podstawie wniosku przygotowanego przez ZUS w terminie do 31-07-2023r.

  • Wniosek o zwrot nadpłaty zostanie przygotowany przez ZUS na platformie: --> ZUS PUE. Złożenie wniosku wymagać będzie jego podpisania przy wykorzystaniu podpisu zaufanego (e-puap), podpisu osobistego (e-dowód), podpisu kwalifikowanego lub w formie potwierdzenia danych na platformie ZUS PUE. Wniosek należy złożyć w terminie do 31-05-2023r.

    Nadpłatę można także zaliczyć na poczet bieżących składek ZUS --> wówczas nie składa się wniosku o którym mowa powyżej. Rozliczenie takie możliwe jest w terminie do końca 2023r.
    Uwaga! --> w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących składek ZUS, kwotę wyliczonych przez Biuro składek ZUS należy samodzielnie pomniejszyć o wartość powstałej nadpłaty.


    Powrót