You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJE ROCZNE PIT36, PIT36L


Data publikacji: 05-01-2023

Począwszy od 01-03-2023 Biuro rozpocznie sukcesywne sporządzanie deklaracji PIT36L i PIT36 za 2022r. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 02-05-2023

Osoby zainteresowane otrzymaniem rozliczenia rocznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@7plusplus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne informacje pozwalające na sporządzenie rozliczenia, między innymi:


 • Informacje o innych źródłach dochodu (np.: PIT11).
 • Informacja o sposobie rozliczenia (samodzielne, wspólnie z małżonkiem, osoba samotnie wychowująca dziecko).
 • Informacja o przysługujących ulgach (np.: ulga na dziecko --> proszę o podane nr PESEL każdego dziecka).
 • Informacja o rzeczywiście opłaconych składkach ZUS dokonanych w 2022r. jeśli ich wartość odbiega od kwot wyliczonych przez Biuro.
 • Kwotę rzeczywiście wpłaconych zaliczek na podatek PIT za poszczególne miesiące (kwartały) roku 2022. Uwaga! --> nieprawidłowe kwoty zaliczek wykazane w deklaracji rocznej są najczęstszą przyczyną późniejszych korekt. W przypadku braku informacji Biuro przyjmuje, że wszystkie zaliczki zostały zapłacone w terminie w należnej kwocie.
 • Nr KRS organizacji pożytku publicznego na którą przeznaczony zostanie 1,5% podatku.

 • Prosimy o przesyłanie zgłoszeń po skompletowaniu wszystkich informacji - zgłoszenie niekompletne niepotrzebnie wydłuża czas sporządzenia rozliczenia i może być przyczyną powstania błędów.

  Deklaracje PIT36L i PIT36 będą sporządzane i wysyłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, w terminie ok 7 dni od ich sporzadzenia nie później niż do 02-05-2023r. W przypadku gdy wysyłka nie będzie możliwa (brak upoważnień lub dodatkowe formularze podatkowe rozliczające inne źródła dochodów poza działalnością gospodarczą), deklaracje będą przygotowane w formie do samodzielnego wydrukowania, podpisania i złożenia. Deklaracje sporządzane są na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów oraz informacji otrzymanych w zgłoszeniu.

  Termin zapłaty podatku wynikający z deklaracji to 02-05-2023r. Ewentualny zwrot podatku nastąpi w terminie 45 dni od dnia złożenia deklaracji PIT36 / PIT36L (jeśli deklaracja została złożona w formie elektronicznej) lub 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji w formie papierowej.


  Powrót