You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ROZLICZENIE ROCZNE PIT28


Data publikacji: 05-01-2023

Począwszy od 01-03-2023 Biuro rozpocznie sukcesywne sporządzanie deklaracji PIT28 za 2022r. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 02-05-2023

Osoby zainteresowane otrzymaniem rozliczenia rocznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@7plusplus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne informacje pozwalające na sporządzenie rozliczenia, między innymi:


  • Informacja o innych źródłach dochodu (np.: najem prywatny).
  • Informacja o przysługujących ulgach (np.: ulga termomodernizacyjna).
  • Kwotę rzeczywiście wpłaconego ryczałtu za poszczególne miesiące roku jeśli różniła się ona od podatku wyliczonego przez Biuro.
  • Nr KRS organizacji pożytku publicznego na którą przeznaczony zostanie 1,5% podatku.

  • Deklaracja PIT28 będzie sporządzona i wysłana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej w terminie ok. 7 dni od dnia jej sporządzenia nie później niż 02-05-2023r.

    Termin zapłaty podatku zryczałtowanego za grudzień 2022r. lub 4 kwartał 2022r. to 28-02-2023r. Ewentualny zwrot podatku wynikającego z deklaracji nastąpi w terminie 45 dni od dnia złożenia deklaracji PIT28 (jeśli deklaracja została złożona w formie elektronicznej) lub 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji w formie papierowej.


    Powrót