You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZAKAZ AMORTYZACJI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W 2023.


Data publikacji: 05-12-2022

Od 2022 wyłączona została możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieruchomości nabytych przed 01-01-2022 amortyzację będzie można kontynuować do końca 2022.

Od początku 2023 nie będzie już możliwe dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Dotyczy to wszystkich podatników, zarówno opodatkowanych PIT jak i CIT.

W związku ze zmianą przepisów, począwszy od rozliczenia za 01-2023 Biuro zaprzestanie dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które przy nabyciu zgłoszone zostały jako mieszkalne.Powrót