You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OPODATKOWANIE NAJMU PRYWATNEGO W 2023.


Data publikacji: 05-12-2022

Począwszy od 2023 najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie ryczałtem. Stawka ryczałtu dla najmu to 8,5% dla przychodów do 100 tyś zł rocznie i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tyś. zł. Dotychczasowa możliwość rozliczania najmu prywatnego na zasadach ogólnych, gdzie podstawą opodatkowania jest dochód (przychody - koszty) zostanie zlikwidowana. Ograniczenie to nie dotyczy osób wynajmujących nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zostanie zachowane prawo do odliczenia ewentualnej straty powstałej z tytułu najmu prywatnego po obowiązkowej zmianie formy opodatkowania na ryczałt z początkiem 2023.

Nie ma konieczności zgłaszania zmiany formy opodatkowania na ryczałt. Podatnicy rozliczający się ryczałtem będą zobowiązani do zapłaty miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu / kwartale którego dotyczy rozliczenie. Rozliczenie kwartalne możliwe jest w sytuacji, gdy przychody z tytułu najmu w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 200 tyś. euro. Wyboru formy opłacania zaliczek dokonuje się dopiero w deklaracji rocznej PIT28.Powrót