You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJE ROCZNE 2021, PIT36, PIT36L


Data publikacji: 15-01-2022

Począwszy od 01-03-2022 Biuro rozpocznie sukcesywne sporządzanie deklaracji PIT36L i PIT36 za 2021r. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 02-05-2022

Osoby zainteresowane otrzymaniem rozliczenia rocznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@7plusplus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne informacje pozwalające na sporządzenie rozliczenia, między innymi:


  • Informacje o innych źródłach dochodu (np.: PIT11).
  • Informacja o sposobie rozliczenia (samodzielne, wspólnie z małżonkiem, osoba samotnie wychowująca dziecko).
  • Informacja o przysługujących ulgach (np.: ulga na dziecko --> proszę o podane nr PESEL każdego dziecka).
  • Kwotę rzeczywiście wpłaconych zaliczek na podatek PIT za poszczególne miesiące (kwartały) roku 2021. Uwaga! --> zaliczki za 12-2021 opłaconej po terminie, czyli 20-01-2022 nie wykazuje się w deklaracji rocznej jako zapłaconej.
  • Nr KRS organizacji pożytku publicznego na którą przeznaczony zostanie 1% podatku.

  • Prosimy o przesyłanie zgłoszeń po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przesyłanie niepełnych informacji wydłuży czas sporządzenia rozliczenia.

    Deklaracje PIT36L i PIT36 będą sporządzane i wysyłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W przypadku gdy wysyłka nie będzie możliwa (brak upoważnień lub dodatkowe formularze podatkowe rozliczające inne źródła dochodów poza działalnością gospodarczą), deklaracje będą przygotowane w formie do samodzielnego wydrukowania, podpisania i złożenia. Deklaracje sporządzane są na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów oraz informacji otrzymanych w zgłoszeniu.


    Powrót