You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJE ROCZNE 2021, PIT28


Data publikacji: 15-01-2022

Począwszy od 01-02-2022 Biuro rozpocznie sporządzanie deklaracji PIT28 za 2021r. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 28-02-2022

Osoby zainteresowane otrzymaniem rozliczenia rocznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@7plusplus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne informacje pozwalające na sporządzenie rozliczenia, między innymi:


  • Informacja o przysługujących ulgach (np.: ulga termomodernizacyjna).
  • Kwotę rzeczywiście wpłaconego ryczałtu za poszczególne miesiące roku jeśli różniła się ona od podatku wyliczonego przez Biuro.
  • Nr KRS organizacji pożytku publicznego na którą przeznaczony zostanie 1% podatku.

  • Deklaracja PIT28 będzie sporządzona i wysłana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej do 28-02-2022r.


    Powrót