You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W ROZLICZENIACH ZUS Od 2022


Data publikacji: 15-01-2022. Data aktualizacji: 31-01-2022

Z dn. 01-01-2022 weszły w życie przepisy ustawy POLSKI ŁAD wprowadzające zmiany w zakresie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Przesunięty zostal termin sporządzenia rozliczenia i zapłaty składek ZUS z 10-tego dnia każdego miesiąca (lub 15-tego dnia w przypadku osób zatrudnających pracowników) na 20-ty dzień każdego miesiąca. Wprowadzony został nowy obowiązek comiesięcznego składania do ZUS deklaracji DRA zawierającej dodatkowe informacje o dochodzie (przychodzie) osiągniętym w poprzednim miesiącu, który będzie podstawą do prawidłowego wyliczenia składki na ub. zdrowotne.


OBOWIĄZEK COMIESIĘCZNEGO SPORZĄDZENIA I PRZESYŁANIA DO ZUS DEKLARACJI DRA

Do tej pory deklaracja DRA składana była tylko w miesiącu rozpoczęcia działalności oraz w miesiącach w których wystąpiły zmiany wysokości składek. Od 2022 deklaracja DRA będzie składana co miesiąc. Jest to dodatkowy obowiązek, którym obciążeni zostali wszyscy przedsiębiorcy.

Nasze Biuro przygotowane jest do comiesięcznego sporządzania i przesyłania deklaracji do ZUS.

W związku ze zmianami, wszyscy nasi klienci otrzymają możliwość skorzystania ze specjalnego rabatu obniżającego opłatę za wysyłkę deklaracji DRA o 50%. Obecna opłata za sporządzenie deklaracji DRA zostaje zmniejszona z 37 zł netto do 18,5 zł netto. Rabat dotyczy wyłącznie naszych dotychczasowych klientów i zostanie przyznany automatycznie.


Istnieje także możliwość samodzielnego sporządzania i wysyłania deklaracji DRA do ZUS za pośrednictwem platformy ZUS pue. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem proszone są o zgłaszanie tego faktu na adres: l.pluta-popis@7plusplus.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia opłata za sporządzenie deklaracji DRA nie będzie naliczana.


NOWE TERMINY SPORZĄDZANIA ROZLICZEŃ ZUS

Od 01-01-2022 obowiązującym terminem sporządzenia rozliczenia i zapłaty składek ZUS jest 20-ty dzień każdego miesiąca..

Począwszy od rozliczenia za 01-2022 Biuro będzie przesyłało rozliczenie ZUS w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca.

W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem do prawidłowego sporządzenia rozliczenia ZUS niezbędne jest podanie wartości przychodów osiągniętych w okresie, za który sporządzane jest rozliczenie. W związku z tym rozliczenie ZUS za 01-2022 możliwe będzie po zaksięgowaniu dokumentów za ten okres.

Powrót