You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DEKLARACJE ROCZNE 2020, PIT36, PIT36L


Data publikacji: 22-02-2021

Począwszy od 01-03-2021 Biuro rozpocznie sukcesywne sporządzanie deklaracji PIT36L i PIT36 za 2020r. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 30-04-2021

Osoby zainteresowane otrzymaniem rozliczenia rocznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@7plusplus.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne informacje pozwalające na sporządzenie rozliczenia, między innymi:


  • Informacje o innych źródłach dochodu (PIT11).
  • Informacja o sposobie rozliczenia (samodzielne, wspólnie z małżonkiem, osoba samotnie wychowująca dziecko).
  • Informacja o przysługujących ulgach (np.: ulga na dziecko --> proszę o podane nr PESEL każdego dziecka).
  • Kwotę rzeczywiście wpłaconych zaliczek na podatek PIT za poszczególne miesiące (kwartały) roku 2020. Uwaga! --> zaliczki za 12-2020 opłaconej po terminie, czyli 20-01-2021 nie wykazuje się w deklaracji rocznej jako zapłaconej.
  • Nr KRS organizacji pożytku publicznego na którą przeznaczony zostanie 1% podatku.

  • Deklaracje PIT36L i PIT36 będą sporządzane i wysyłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W przypadku gdy wysyłka nie będzie możliwa (brak upoważnień, dodatkowe formularze podatkowe rozliczające inne źródła dochodów poza działalnością gospodarczą), deklaracje będą przygotowane w formie do samodzielnego wydrukowania, podpisania i złożenia. Deklaracje sporządzane są na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów oraz informacji otrzymanych w zgłoszeniu.


    Powrót