You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INDYWIDUALNY RACHUNEK ZUS


Data publikacji: 25-10-2018

Od 01-01-2018 wszyscy płatnicy składek będą się rozliczać z ZUS dokonując wpłat na indywidualny rachunek składkowy w jednej kwocie, bez jej dzielenia na poszczególne tytuły ubezpieczeń. Informacje o numerze rachunku przesyłane są przez ZUS pocztą. Informacje o indywidualnym rachunku składkowym ZUS można także otrzymać w centrum obsługi telefonicznej ZUS: 22 560 16 00 lub w każdej placówce ZUS.


Zasady funkcjonowania indywidualnego rachunku składkowego ZUS:

 • W numerze indywidualnego rachunku składkowego zaszyty jest nr NIP płatnika składek, w ten sposób rozpoznawane będą poszczególne wpłaty.
 • Zamiast trzech przelewów na poszczególne tytuły ubezpieczeń dokonywany będzie tylko jeden.
 • Nie będzie wymagane podawanie dodatkowych informacji takich jak NIP, REGON, nr deklaracji czy okres za jaki dokonywana jest wpłata.
 • Dokonana wpłata będzie rozliczała najstarsze nieopłacone zobowiązanie. W przypadku wystąpienia zaległości wpłatę należy powiększyć o należne odsetki za zwłokę, gdyż te będą automatycznie potrącane przez ZUS. Nieuwzględnienie odsetek spowoduje niepełne opłacenie składek.
 • Otrzymana przez ZUS wpłata będzie dzielona na poszczególne tytuły ubezpieczeń automatycznie.

 • Przykład:

  Składka ZUS za 12-2017:

 • Składka na ub. społeczne: 812,61 zł
 • Składka na ub. zdrowotne: 297,28 zł
 • Składka na FP: 62,67 zł
 • W styczniu 2018 dokonujesz jednego przelewu do ZUS w kwocie: 1172,56 zł


  Powrót