You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY PIT 2018


Data publikacji: 25-12-2017

Od 01-01-2018 wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejsze opracowanie ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich wprowadzanych zmian. Najważniejsze z nich to:


 • ograniczenie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darowiźnie,

 • podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji do 10000 zł,

 • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł.


 • Ograniczenie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darowiźnie

  Od 01-01-2018 amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku lub darowiźnie nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. Ograniczenie to dotyczy także środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w latach poprzednich. Od 01-01-2018 amortyzacja takich środków trwałych nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.


  Prawdopodobnie przepisy te są wynikiem błędu, gdyż ministerstwo finansów planuje ich nowelizację przywracającą stan poprzedni. Nie jest jednak znany termin wprowadzenia nowelizacji.


  WAŻNE: Biuro nie posiada informacji, które z amortyzowanych środków trwałych zostały nabyte nieodpłatnie w wyniku spadku lub darowizny. Szczególnie dotyczy to tych środków trwałych, które zostały wprowadzone do ewidencji na podstawie oświadczenia (nabytych poza prowadzoną działalnością gospodarczą). Prosimy o dokonanie przeglądu posiadanych przez Państwa środków trwałych i zgłaszanie tych, które zostały nabyte nieodpłatnie (spadek, darowizna). Odpisy amortyzacyjne od wskazanych środków trwałych nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu, aż do czasu pojawienia się kolejnej zmiany.  Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji do 10000 zł

  Składniki majątku o wartości do 10000 zł będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i nie będą musiały podlegać amortyzacji. Ponadto, wydatki na modernizację środka trwałego nie będą stanowiły jego ulepszenia jeśli w roku podatkowym nie przekroczą wartości 10000 zł.


  WAŻNE: Zgodnie z treścią podpisanych umów, Biuro zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych dla składników majątku o wartości nie niższej niż 3500 zł. W związku z tym, składniki majątkowe o wartości od 3500 zł do 10000 zł nadal będą zaliczane do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z tą różnicą, że będą podlegać jednorazowej amortyzacji.  Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł

  Nowym podatkiem objęty zostanie przychód z tytułu środka trwałego położonego na terytorium RP, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Dotyczy to:


 • budynków handlowo-usługowych takich jak centra handlowe, domy towarowe, samodzielny sklep i butik, pozostałe budynki handlowo usługowe,

 • budynków biurowych.

 • Podatek nie będzie pobierany od środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz od środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.


  Podstawą opodatkowania jest przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalany na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Wysokość podatku to 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

  Powrót