You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ i UMÓW ZLECENIE W 2022.


Data publikacji: 01-11-2021

3010 zł brutto - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022

  • Od 01-01-2022 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 3010 zł brutto.

  • 19,70 zł brutto - minimalna stawka godzinowa w 2022

  • Od 01-01-2022 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 19,70 zł brutto.

  • Więcej o minimalnej stawce godzinowej    Powrót