You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ i UMÓW ZLECENIE W 2023.


Data publikacji: 05-12-2022

Dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w ciągu 2023r.

  • Od 01-01-2023 minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 3490 zł brutto.
  • Od 01-07-2023 minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 3600 zł brutto.

  • Dwukrotna zmiana minimalnej stawki godzinowej w ciągu 2023r.

  • Od 01-01-2023 minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 22,80 zł brutto.
  • Od 01-07-2023 minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 23,50 zł brutto.

  • Więcej o minimalnej stawce godzinowej    Powrót