You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ i UMÓW ZLECENIE W 2021.


Data publikacji: 14-12-2020

2800 zł brutto - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021

  • Od 01-01-2021 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 2800 zł brutto.

  • 18,30 zł brutto - minimalna stawka godzinowa w 2021

  • Od 01-01-2021 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 18,30 zł brutto.

  • Więcej o minimalnej stawce godzinowej    Powrót