You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

JPK 2018

Jednolity plik kontrolny

Od 01-01-2018 do sporządzania i przesyłania JPK_VAT co miesiąc zobowiązani są wszyscy podatnicy VAT. Nasze Biuro Rachunkowe gwarantuje automatyczne sporządzanie ewidencji JPK i przesyłanie jej do urzędu skarbowego w ramach opłaty abonamentowej. Skorzystaj z naszych usług, wybierz najlepszy abonament dla siebie.
JPK_VAT od 01-01-2018

Wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, począwszy od 01-01-2018 objęci zostaną obowiązkiem comiesięcznego sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną jednolitego pliku kontrolnego w zakresie VAT, obejmującego rejestry sprzedaży i zakupu VAT. JPK_VAT musi być zgodny z przesyłaną za ten sam okres deklaracją VAT. Należy pamiętać, że nawet w przypadku składania kwartalnych deklaracji VAT-7K, plik JPK_VAT musi być przesyłany co miesiąc.

Nasze Biuro Rachunkowe posiada odpowiednie oprogramowanie umożliwiające automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT i przesłanie go do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie. Sporządzenie JPK_VAT dokonywane jest w ramach opłaty abonamentowej w każdym z dostępnych planów księgowych SIMPLE, STANDARD i PERFECT PLAN. JPK_VAT musi zawierać ściśle określone informacje i mieć zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów strukturę logiczną. Korzystając z naszych usług nie musisz sie obawiać o prawidłowość przesyłanych plików JPK_VAT.

Plany pełna księgowość Plany KPIR

JPK - pozostałe struktury od 01-07-2018

Oprócz JPK_VAT począwszy od 01-07-2018 urzędy skarbowe będą miały prawo zażądać od przedsiębiorców pozostałych typów JPK. Dotyczy to wyłącznie tych ewidencji, które prowadzone są przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej. Pozostałe rodzaje JPK to:


 • JPK_FA - dotyczy wystawionych faktur sprzedaży
 • JPK_KR - księgi rachunkowe
 • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP - ewidencja przychodów (ryczałt)
 • JPK_WB - wyciągi bankowe
 • JPK_MAG - ewidencja magazynowa
 • Jeśli wskazane powyżej ewidencje prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych lub arkuszy kalkulacyjnych, przedsiębiorca będzie zobowiązany do ich przekazania do urzędu skarbowego w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych. Upewnij się ze korzystasz z oprogramowania umożliwiającego automatyczne wygenerowanie pliku JPK.

  Klienci naszego Biura nie muszą się tym martwić. JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP generowane są w ramach opłaty abonamentowej w każdym z dostępnych planów księgowych: SIMPLE, STANDARD i PERFECT PLAN. Struktury JPK_FA, JPK_MAG generowane mogą być w ramach abonamentu PERFECT PLAN obejmującego usługę wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji magazynowej. Generację JPK_WB powinien zapewnić bank z którego usług korzysta przedsiębiorca.

  Wzór umowy pełna księgowość Podpisz umowę pełna księgowość Wzór umowy KPIR Podpisz umowę KPIR