You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wzory dokumentów

Wzory najczęściej wykorzystywanych dokumentów.

Pobierz i wypełnij.


Wybór formy opodatkowania

Kalkulator form opodatkowania - wylicz najkorzystniejszą formę opodatkowania - ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy

Urząd skarbowy

Wybór formy opodatkowania - zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Wybór kwartalnej metody rozliczeń PIT - kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wybór kwartalnej metody rozliczeń CIT - kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

ZUS

Z-3 - zaświadczenie płatnika składek dotyczy pracowników

Z-3b - zaświadczenie płatnika składek dotyczy przedsiębiorców

Sprzedaż

Nota korygująca - korekta danych nabywcy

Ewidencja sprzedaży - dla sprzedaży prowadzonej bez kasy fiskalnej i niefakturowanej

Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji - sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej

Ewidencja oczywistych pomyłek - sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej

Informacja o zasadach ewidencji wraz z oświadczeniem - informacja o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej wraz z oświadczeniem

Magazyn

Spis z natury - inwentaryzacja roczna towarów i materiałów

MM - przesunięcie międzymagazynowe

PZ - przychód zewnętrzny

RW - rozchód wewnętrzny